Att ge och ta

Ge och få

Det är viktigt för dagens företag att se nyanserat på sina respektive verksamheter. Maximerade vinster är långt ifrån det enda som betyder något i en värld som blir allt mer medveten och därför kan även den minsta positiva gest vara oerhört betydande för företagens framtida existens.

De allra flesta av oss har någon gång under sitt verksamma yrkesliv hört frasen, “att ge och ta”, när det kommer till att göra extra uppoffringar för det företag man anställts av. Många gånger kan det upplevas som att detta bara går i en riktning, vilket självfallet är negativt för alla parter. Missnöjda arbetare leder knappast till bättre resultat än motsatsen, något som många gånger lätt kan undvikas genom att visa viss sorts uppskattning för den egna personalen.

På ett liknande sätt är det även med kunder. De som upplever sig ha gjort ett bra köp av utvald tjänst eller vara och samtidigt fått ett bra bemötande, tenderar att återkomma och tala gott om företaget, något som kan ge stora ringar på vattenytan. Tänk bara på hur du själv reagerar om någon nära vän talat gott om till exempel någon restaurang eller frisörsalong. Chansen är stor att du i framtiden väljer det som rekommenderats, när du väl är i behov av något som dessa har att erbjuda.

Det är egentligen allt annat än ologiskt att företag som månar om sina anställda och anses som generösa och vänliga av sina kunder lyckas bättre än sina konkurrenter. Det handlar i grund och botten om att inte vara girig, utan att dela med sig av överskottet till dom som förtjänar det, något som paradoxalt nog lönar sig i längden.

Nöjd kund

Några lyckade exempel

Det finns många lyckade exempel på företag som gått den lilla extra sträcka som krävs för att tillfredsställa sina kunders eller anställdas behov. Det handlar ofta om en inledande kostnad för företagen, som på längre sikt blir till en lönsam investering och som många gånger säkrat verksamheters framtida existens.

VIP Club för pokerspelare

Många pokerrum har insett värdet av någon form av belöningssystem för sina spelare. Det är inte konstigare än att man väljer att belöna de spelare som frekvent väljer att spela på ett och samma ställe, på precis samma sätt som en matvarukedja belönar de som handlar med olika rabatter eller värdecheckar. Det största och bästa förmånspaketet inom onlinepokern hittar du hos PokerStars. Inom deras VIP club samlar du något som de har valt att kalla “FPP’s” eller Frequent Player Points”. Dessa poäng kan sedan omvandlas till en rad olika saker, allt ifrån mindre småsaker så som kläder och elektronik, till inköp i olika turneringar, rena pengar, resor, eller till och med bilar.

Tack vare sitt generösa förhållningssätt till sina kunder, kan vi lova er att PokerStars nått större framgångar än om de sniket skulle ha stoppat varje vunnen krona i egen ficka. Framgångar som i slutändan kommit att gynna alla inblandade, både företag och spelare.

Bil PokerStars

VD går själv ner i lön för att höja arbetarnas

Ett företag som verkligen varit i ropet under den senaste tiden är Gravity Payments. Företagets VD och grundare, Dan Price, gav nämligen upp stora delar av sitt månatliga lönekuvert till förmån för sina anställdas löner. Han höjde nyligen minimilönen på företaget till 70,000 dollar årligen och är själv övertygad om att det i längden kommer göra underverk för företaget. Nöjda och bekymmerslösa arbetare har enligt honom själv lättare att fokusera på arbetet och ger dessutom sitt yttersta för ett företag som verkligen står bakom sin personals välbefinnande.

Dan har varit noga med att poängtera i alla de intervjuer han på sistone deltagit i, att det först krävdes att företaget tog sig till en viss framgångspunkt, för att möjliggöra denna förändring. Summan på de 70.000 dollar som tagits fram är baserat på människans ekonomiska behov i dagens USA, och är tänkt att täcka alla de punkter som krävs för att ekonomin inte längre ska vara ett bekymmer.