Signatur.nu

Signatur och visitkort

Home  >>  Signatur och visitkort

Internet har inneburit att den tidigare papperskommunikationen nästan helt utraderats till förmån för e-post. På brev var och är det viktigt med layout och signatur, framförallt i affärssammanhang för att man ska framstå så proffsig som möjligt. Och lika viktigt är det givetvis med layout och en snygg signatur för e-post.

Epost

Ett tips kan vara att verkligen lägga lite tid på att ta fram en snygg signatur för den e-post man skickar. Helst ska ju också signaturen spegla vem man är i sin yrkesroll. Även om e-post tagit över mycket av den skriftliga kommunikationen så är visitkort något som fortfarande existerar i ganska hög utsträckning, troligtvis eftersom visitkort är mycket praktiska att ge till nya kontakter och andra intressenter. Precis som i e-post är det viktigt att man har en snygg signatur på sitt visitkort som visar vem man är och vad man representerar.

Signatur

En signaturs funktion kan mer eller mindre beskrivas som att upplysa mottagaren av e-postmeddelandet vem som är avsändaren är och exempelvis vilket företag denne kommer ifrån. Signaturen består generellt sett därför av ett antal olika komponenter, om man nu ska bryta ner det hela. Nämligen:

  • Namn – Namnet på avsändaren är förstås självklart.
  • Titel och företagsnamn – Titeln på den arbetsroll som avsändaren av meddelandet samt företagsnamnet.
  • Företagslogotyp – För att en signatur ska ge ett professionellt intryck så är det också bra att ha företagets logotyp med i signaturen.
  • Kontaktuppgifter – Till sist så är också kontaktuppgifter något som ska finnas med. Telefonnummer till avsändaren, till företagets växel, hemsida, Facebooksida och så vidare.