Signatur.nu

Employee Branding

Home  >>  Blogg  >>  Employee Branding

Employee Branding

On July 23, 2014, Posted by , In Blogg, With Comments Off on Employee Branding

Employee branding är det varumärkesarbete som sker inom företaget. I företag där de anställda har mycket personlig kontakt med kunderna är det de som påverkar hur folk ser på varumärket. En anställd som bemöter sina kunder på ett bra sätt har en mer positiv inverkan på varumärket än en annonskampanj. Motsatsen gäller också när de anställda inte har det kundbemötande som företaget står för.

3585390-young-business-woman-with-headset

Ett trovärdigt kundbemötande

Det svåra är att få kundbemötandet att bli trovärdigt. En rad inövade fraser låter lätt falska om inte personen menar det den säger. Om de anställda däremot tror på det de säger och känner att det de gör är meningsfullt kan de få användning av sin personlighet. För att de ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt krävs det att de förstår varför deras beteende är viktigt samt hur de som individer kan hjälpa till att göra företaget framgångsrikt.

Anställ rätt personer

Det är svårt att ändra på någons sätt att tänka och det går inte att tvinga på en anställd företagets värderingar. Därför är det viktigt att anställa rätt personer. Om inte företaget har tillräckligt HR-kunnande kan det vända sig till en rekryterare.

Var en bra förebild

Det allra viktigaste är att cheferna föregår med gott exempel och själva följer företagets värderingar. Employee branding handlar om beteende och handlingar betyder mer än ord. Anställda som uppmuntras och känner att de är viktiga för företaget bidrar med nya idéer och arbetar mer effektivt.

Kunskap ger resultat

Ju mer kunskap och förståelse den anställde får för sitt företags värderingar, desto bättre blir personen på att marknadsföra dem till kunderna. Genom feedback från kunder vet företaget om dess employee branding fungerar tillfredsställande.