Signatur.nu

Varumärkets kraft

Home  >>  Blogg  >>  Varumärkets kraft

Varumärkets kraft

On May 30, 2014, Posted by , In Blogg, With Comments Off on Varumärkets kraft

På startsidan för Signatur.nu så har vi berättat om hur viktigt det kan vara att ha en proper och väldesignad e-postsignatur. Man skulle kunna säga att detta är att ta ner det på mikronivå i varumärkesbyggande. 

Ikea

För likt att dela ut reklampennor så är en sådan också en del av varumärkesbyggandet. När man pratar om varumärken så tänker man ofta på de allra största som Coca Cola, Apple, McDonalds och så vidare. Vi omges varje dag av varumärken och även om du och ditt företag inte är lika stora som Apple så är det viktigt att du redan från början bygger ett starkt varumärke.

Inte bara för storföretagen

Varumärkestänkande är minst lika viktigt för ett litet nystartat företag. Det gäller att du som oetablerad på en marknad skapar en profil som folk lägger på minnet. Detta kan vara värt mer än du tror och du kan komma långt med små medel – the word of mouth är ett kraftfullt sätt att marknadsföra sig. Oavsett vilken marknad man befinner sig på så är konkurrensen stentuff. Det är inte alltid det skiljer sig i kvalitet överhuvudtaget mellan det som olika företag erbjuder. Därför är det viktigt även ha något annat som försäljningsargument – något ett starkt varumärke kan ordna åt dig.

Däremot kommer inte ett starkt varumärke av sig själv. Det gäller förstås att kunna leverera en produkt eller en tjänst som kunden uppskattar och vill köpa igen till att börja med, annars så spelar det nästan ingen roll hur starkt varumärket är. Sen gäller det att kommunicera andra faktorer till de potentiella kunderna. Målet är att kunden ska avkoda den känsla du vill förmedla med ditt varumärke.

Kortfattat så brukar man säga att om företaget framstår som genuint, framgångsrikt och kompetent så stärker detta varumärket och kunden kommer då förhoppningsvis att välja dig i köpsituation. Ett bra varumärke skapar också ökad goodwill, något som för dig som företag kan ge en fördel vid förhandlingar.