Få kontroll på dina idéer

idé lampa

Om man är en idémänniska är det lätt att många av alla de bra tankarna som poppar upp lätt tappas bort. Det är därför mycket värdefullt att ha ett sätt att spara, förvara och organisera alla dessa idéerna.

Anteckningsböcker

Det absolut första man måste göra är att börja anteckna alla sina värdefulla idéer. Här måste man göra ett val, föredrar man att göra det digitalt där man har allt organiserat och sökbart eller är känslan av att fysiskt skriva det i en bok viktigt för din kreativa process?

Många anser att digitala alternativ inte alls passar in i deras arbetsflöde och är till och med väldigt specifika gällande vilka böcker de gillar att skriva i. Den okrönta konungen bland anteckningsböckerna för kreativa människor är utan tvekan italienska Moleskine som med sina högkvalitativa böcker, inspirerade av de som bland annat Hemmingway och Pablo Picasso använde.

Digitala anteckningsböcker

Om detta inte känns viktigt eller om det fortfarande är viktigt med ett digitalt alternativ så finns det möjligheter även där. Tjänster så som Evernote eller Microsoft OneNote har båda funktioner för att spara dina fysiska sidor i digital form. Om din handstil är förhållandevis ren så kan det dessutom gå att söka i den skrivna texten. +