Företaget på mässan

För de allra flesta företag är mässan en plats där man har möjlighet att visa upp sig för såväl kunder som för potentiella partners och konkurrenter. Där får man en bra inblick i vad som händer inom ens eget område och vad det är man har att kämpa mot. Det är således en möjlighet att skaffa inspiration och kunskap samt nya kontakter.

Företagsmässa

Likaväl som du själv skaffar dig kunskap om dina konkurrenter kommer de att söka kunskap om vem du är. Det är därför viktigt att ta mässbesöket på allra största allvar och förbereda sig och sina medarbetare noggrant. Har du inte gjort hemläxan kan det vara bättre att inte finnas där alls.

Låt ditt varumärke synas i alla lägen

Ett sätt att komma väl förberedd är att man har en bra uppsättning av profilprodukter med i bagaget. Det är på det sättet som man påminner om sitt varumärke och vad man står för. Ett företag som har specialiserat sig på att ta fram prisvärda profilprodukter är Driva & Lehmanns. Hos dem hittar man alla de typer av profilprodukter som kan vara aktuella att ha med sig på mässan från enklare pennor till tröjor och väskor. Genom att låta ditt varumärke skymta fram i hörnet på en vacker filt eller andra finare gåvor för hemmet så sprider du också vetskapen om ditt företag.

De tre stegen

I tidningen PRMedia får du många bra tips om hur du ska hantera din mässutställning. Man påminns om att ett deltagande i en mässa består av tre steg: förberedelse, genomförande och uppföljning.

Innan man ställer ut bör man givetvis ställa frågan om vad man vill uppnå med utställningen. När den frågan är besvarad kan man börja med förberedelserna. Hoppas man kunna attrahera nya kunder är det givetvis viktigt att förbereda dem också på det kommande evenemanget och bjuda in dem. För blivande kunder kommer bemötandet från personalen och det intryck de ger allt vara helt avgörande. De måste alltså vara väl förberedda och kunna agera på det sätt du önskar gentemot blivande kunder.

Sist och slutligen måste man följa upp de kontakter som mässan har gett. Detta bör ske så kort tid som möjligt efter mässan medan kunden fortfarande har intrycken i färskt minne. Prioritet ett efter mässan är därför att göra sin uppföljning innan de dagliga rutinerna hunnit ta över.