Signatur.nu

Vad innebär ett stambyte i en bostadsrätt?

Home  >>  Vad innebär ett stambyte i en bostadsrätt?

Vad innebär ett stambyte i en bostadsrätt?

On July 8, 2022, Posted by , With Comments Off on Vad innebär ett stambyte i en bostadsrätt?

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att fastigheten förvaltas på bästa sätt. De behöver därför en utförlig plan över hur lång hållbarhet olika delar i fastigheten har. Stammarna i en fastighet håller i cirka 30 till 60 år beroende på vilken typ och kvalitet den har. Byts inte stammarna ut i tid kan stora kostnader uppstå om ett tätskikt går sönder.

Planera för stambyte

För det första behöver du en grundlig behovsanalys. Sedan jämföra olika entreprenörer i branschen och efter utförandet slutligen utföra en besiktning. Stammar i en fastighet är vertikala ledningar för att transportera el, gas, telefoni, vatten och avfall. För att komma åt stammarna under ett stambyte måste tätskiktet rivas i våtutrymmet, läs mer på nätet.

Stambyte som håller längst

Ett traditionellt stambyte är det grundligaste och mest effektiva sättet att byta ut gamla stammar. Det innebär att inredningen rivs ut i samtliga våtutrymmen, sedan byts stammarna ut och slutligen återuppbyggs ett nytt tätskikt. Många brukar även passa på att renovera kök och badrum under stambytet. Du bör helst inte bo i bostaden under stambytet på grund av att det inte går att använda köket och badrummet. Dessutom kan ljudnivån och dammet vara besvärande. Ett stambyte kan ta sex till tio veckor att utföra i en bostad.