Profilering – Ditt företags identitet

Profilering handlar förenklat att sammanfatta och förtydliga företagets identitet. Att beskriva företagets kärnvärden och sedan omvandla det till extern och intern kommunikation, oavsett om det är grafiskt eller i textform.

frågetecken ansikte grafisk profilSom en del av profilera detta brukar man ofta bygga en grafisk profil, den brukar sammanfattas i en manual där alla regler för hur organisationen skall presenteras rent grafiskt. Det kan till exempel handla om hur logotypen får användas, vilka typsnitt som skall användas i olika sammanhang eller exempel på hur olika typer av marknadsföringsmaterial skall se ut.

Denna manualen sätts sedan i praktiskt arbete i all framtida kommunikation. Kontorsmaterial beställs efter de nya mallarna, allt ifrån visitkort till brevpapper och kuvert. Även det digitala kontorsmaterialet så som mailsignaturer, powerpointmallar och wordmallar brukar finnas definierade i dokumentet.

Profilprodukter kan även de designas och beställas efter den grafiska manualen. Det kan till exempel handla om pennor med tryck, arbetskläder eller andra produkter man använder i arbetet eller vill ge bort som marknadsföringsmaterial. Detta kan ge enormt mycket när det gäller att hitta en enhetlighet inom företag.

Då allt är producerat efter den grafiska manualen så skapas det en helhet som förmedlar exakt det företaget vill och står för. Detta ger starkare samhörighet bland de anställda och enklare kommunikation till möjliga kunder.