Säkerheten på en arbetsplats

Att säkerställa si inget händer på en arbetsplats bör vara väldigt hög prioritet på. Att förebygga och på så sätt ta bort saker som kan ställa till det är viktigt. Säkerheten på en arbetsplats är viktig och det gäller att man förbereder sig på bästa sätt.

Det finns saker om man kan relativt snabbt åtgärda genom att beställa hem från nätet.

  • Hjärtstartare kan rädda liv och dessa går idag att köpa till företaget. Montera upp denna på lämplig plats där alla ser den. Ha regelbundna genomgångar hur denna fungerar.
  • Första hjälpen utrustning ska finns om mindre skador uppstår som skärsår eller annat. Se till att den alltid är påfylld.
  • Brandvarnare bör montera upp i alla utrymmen på företaget. Gärna de som läser av varandra och varnar alla i lokalerna runt omkring där det uppstått brand.
  • Brandsläckare är också något som bör köpas in och hängas upp på väl utvalda ställen.
  • Brandfiltar ska finnas bredvid varje brandsläckare.

Detta är bara några saker som bör finnas på en arbetsplats. Det kan se olika ut från ställe till ställe. Det är viktigt att ni pratar om detta med brand, första hjälpen och HLR på er arbetsplats. Om det är något som ni tycker saknas på  just er arbetsplats så prata med er närmaste chef eller arbetsmiljöombud om ni har ett sådant. Det är viktigt att allt fungerar som det ska för er egen säkerhets skull.

Se till att ha regelbundna genomgångar om vad som gäller på er arbetsplats. Ni kan kalla det övningar där ni går igenom med alla som arbetar på er arbetsplats om vad som gäller om det skulle uppstå en brand exempelvis. Har ni en uppsamlingsplats utomhus där alla anställda ska gå i händelse av brand. Det kan ha tillkommit anställda sedan förra genomgången och som behöver uppdateras, likaväl som alla andra på arbetsplatsen.