Signatur.nu

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Home  >>  Företagare  >>  Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

On February 12, 2021, Posted by , In Företagare, With Comments Off on Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Som företag så är det viktigt att man har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa säkerheten och arbetsmiljön på en arbetsplats. Hos arbetsmiljöverket så finns det massor med bra information som man kan använda sig av inom företaget. Den som är arbetsgivare har ett ansvar att se till att regler och lagar följs.

Det gäller att förebygga och vara redo om något skulle hända. Arbetsplatsolyckor är något som kan hända och då gäller det att man vet vad man ska göra som anställd. Dessa olyckor ska utredas och skapa förebyggande åtgärder så de inte händer igen. Vid händelse av brand så gäller det att alla har fått instruktioner om vad som gäller.

Det är viktigt att skaffa sig det som krävs i händelse av brand. Oavsett storlek på företaget så är brandvarnare, brandsläckare och brandfilt något som ska finnas på arbetsplatsen. Om ni som anställd kommer på något som skulle behöva åtgärdas så kontakta i första hand ert arbetsmiljöombud. Om det inte finns någon sådan så kontakta din närmaste chef.

De som är på golvet och som anställd har bäst uppsikt över hur det ser ut och kan hjälpa till att förbättra säkerheten på företaget. Det gäller som sagt att förebygga så ingen olycka händer. Det är viktigt att vi har bra arbetsplatser och en god arbetsmiljö. Det gäller att konstant arbeta med detta och göra förbättringar på en arbetsplats.