Anlita en konsult

Konsult

Att anlita en konsult kan vara precis det du behöver om du kört fast i ett projekt eller en fas i företaget. För att gå vidare kan hjälp från en utomstående vara oumbärligt. Här har vi satt ihop en lathund för vad du behöver tänka på när du ska anlita en konsult utan att det ska bli ett heltidsprojekt eller kräva för mycket resurser.

Orsakerna till att ett företag kan behöva en hjälpande hand från en konsult kan vara många. Det kräver förberedelser som kan liknas vid en anställningsprocess. Först måste du se över vad du och företaget har för behov av en konsult. Budgeten är nästa steg att se över, hur stor är den och vad ska den täcka?

Det är viktigt att du funderar över varför du vill anlita en konsult, vad du hoppas få ut av det och att du kommunicerar tydligt med den du anlitar för att nå bästa möjliga resultat. Det är till exempel viktigt att konsulten är affärsdriven. Detta innebär att de inte bara fokuserar på att förbättra system och processer utan också avväger om förbättringarna är värda den tid och kostnad de tar i anspråk.

Meningen med att anlita en konsult är att den personen ska utföra arbetet bättre och effektivare än vad du själv hade gjort, alltså är det viktigt att personen ifråga är affärsdriven. Omräknat i tid och pengar ska arbetet konsulten utför vara effektivt. Gör en utbyteskalkyl för att få en fingervisning om hur lönsamt det skulle bli för dig och ditt företag att anlita en konsult. Se till att alla relevanta försäkringar är i ordning och gör en kostnadskalkyl med fokus på om det är mer lönsamt att anlita eller anställa konsulten för en längre tid så att ditt företag kan utvecklas.

Mer utförlig information om vad du bör tänka på hittar du här.