Planera för framgång

shutterstock_325170179

Som företagare är det lätt att man fastnar i starten och inte tänker långsiktigt, det vill säga vad som händer om och när firman börjar gå bra. Resan från nystart till en fullt fungerande verksamhet är inte så lång som man kan tro, även om det kräver att du har lite tur och en hel del kompetens.

För att lyckas så bra som möjligt måste du ge dig själv de bästa förutsättningarna. Det innebär flera saker. Först och främst måste du lära dig så mycket det går när de kommer till företagsamhet. Det finns flera bra sätt att lära sig, från utbildningar till seminarier. De bästa lärdomarna kommer dock från egna och andras misstag. Ge dig ut på olika forum för att läsa och fråga, det finns många eldsjälar som mer än gärna hjälper dig så gott de kan. När de kommer till utbildningar så finns de flera riktigt vassa skolor i landet, som exempelvis Hyper Island i Stockholm.

Välj rätt från början

Det finns även andra val som är viktiga att tänka på, speciellt för e-handlare som ska planera inför framtiden. När de kommer till valet av e-handelsplattform kan det vara frestande att bestämma sig för det billigaste alternativet, något som kan bli dyrt i längden. Tänk istället på att det ska vara skalbart, det vill säga att du ska kunna växa och utveckla företaget utan att behöva byta plattform.

Lär dig leda

Att planera inför framtiden innebär även att man accepterar det faktum att man någon gång kommer att behöva lämna över vissa arbetsuppgifter till andra för att kunna fokusera på det som är viktigt. Ju större företaget blir, desto mer kommer du att behöva delegera. Det finns personlighetstyper som axlar ledarskapsrollen lättare än andra, men det betyder inte att de är bra ledare bara för det. Att lära sig hantera andra personligheter och delegera arbetsbördan på ett effektivt sätt blir viktigare ju större företaget blir.

Skaffa bil till företaget

Bilar

Det är många företag som behöver tillgång till bil, det kan vara för alla från hantverkare till säljare som kan behöva detta. Men vad anledningen än är så finns det lite information om detta man kan behöva.

Till att börja med finns det två olika typer av bilar till företag: servicebil och tjänstebil. Dessa brukar även kallas företagsbil eller förmånsbil. Den första typen används av hantverkare och servicepersonell, dessa används även som jourbil och poolbil. Företaget tillhandahåller bilen, de kan vara ägaren eller bara leasa eller hyra bilen, men låter då de anställda disponera bilen, den får även användas privat men endast 10 gånger och 100 mil per år. Många servicebilar är någon form av skåpbil.

Den andra typen är sådana som används av tjänstemän, säljare och liknande. Företaget tillhandahåller bilen på samma sätt som med en servicebil och de kan även användas privat på samma sätt, men den anställde får betalar förmånsskatt på bilen på grund av denna rätt att köra den privat. Står man själv för bränslekostnaderna får man milersättning för det man kör i jobbet, detta är 6,50 per mil för diesel och 9,50 per mil för bensin och etanol.

Som företagare är ju service- eller tjänstebilen ett perfekt sätt att marknadsföra sig själv då den ofta är ute och kör omkring eller helt enkelt står synligt till för alla förbipasserande. Att få sin logo och lite text på bilen är något man dock inte gör själv, detta bör lämnas över till företag som vet precis hur detta ska göras.

Mer information om detta kan man hitta på Tjänstebilen.nu.

Bli bättre på offentlig upphandling

Överenskommelse

Många företag sysslar med offentlig upphandling. Varje gång en myndighet eller offentlig sektor ska köpa produkter eller varor, ska det ske genom offentlig upphandling så att alla företag har samma chans att få kontraktet. 

Men offentliga upphandlingar kan vara svårt. Man tävlar mot många andra och ibland har man inte möjligheten eller lyxen att vara allra bäst, snabbast eller billigast.

För att bli bra på upphandlingar, måste du först bli bra på att hitta upphandlingarna. Det är tänk att alla ska annonseras så företag kan se detta och bli mer effektiv konkurrens. Men det kan vara annonser på myndighetens egna hemsida som man kanske inte kollar varje dag. Kommuner brukar också lägga ut annonser på sina sidor.

En del av upphandlingen kan vara att hålla en dialog levande. Myndigheter och olika sektorer kan vara intresserade av att träffa alla potentiella leverantörer innan de gör ett slutgiltigt beslut. Därför behöver man vara bra på mer än att bara skriva en passande offert.

För att skriva bra offerter och kunna tala för sin sak, kan företagets ansvariga behöva gå en kurs och få undervisning. Det finns många kompetenta konsulter som kan allt om offentlig upphandling. Ett bra exempel är Magnus Josephson: ett företag som han hjälpte ökade sin andel vunna upphandlingar från 20% till 70%!

Om du tar hjälp kommer du att förstå vad kunden förväntar sig av ditt erbjudande och vad de brukar vilja veta. Du får också hjälp att tala för ditt företag, kunna argumentera för er sak och hur man som bäst lägger fram ett argument i tal och skrift varför ditt företag borde väljas.

De anställdas bästa

Arbetslag

Ett företag med glada och nöjda anställda har större chans att lyckas med sin verksamhet. Som chef och ägare är det din uppgift att se till de anställdas bästa på arbetsplatsen. 

De är ansiktet utåt

Dina anställda är ditt företag och om de är nöjda med jobbet, kommer de att jobba hårdare och prata gott om företaget. Man pratar mycket om employee branding: varje individ på företag ska veta vilka värderingar företaget har och vara insatt i verksamheten för att som bäst kunna representera den.

Arbetsmiljön påverkar

En del på ditt företag kommer kanske att stanna till pension och ska man jobba på samma arbetsplats i flera år, måste arbetsmiljön vara god och gynnsam. Man vill inte att ens anställda ska börja få problem och krämpor på grund av arbetsmiljön. Om man har ett stillasittande arbete ska man ge de anställda chansen att både kunna stå och sitta under arbetsdagen.

Utveckling och karriär

En del vill arbeta för att ställa mat på bordet, de är nöjda i sina positioner och siktar inte högre upp i stegen. Men många, en klar majoritet skulle vi säga, vill skapa en karriär i livet. Och som företag måste man ge klara direktiv för hur man kan avancera i företag. Man kan erbjuder sina anställda vidareutbildning genom kurser eller arbete som de kan göra hemma. Vid nyanställningar är det också viktigt att vara rak med hur karriärmöjligheterna ser ut inom företaget.

Finn rätt mellanhand för din fastighetsaffär

Husförsäljning

Att befinna sig i en fastighetsaffär kan vara som att stå i en djungel av medlare. Det ligger i varje fastighetsägares intresse att hitta en pålitlig och bra mäklare.

Det är dock inte längre problematiskt att hitta mäklare man är till freds med. Oavsett om man vill sälja sin bostadsrätt, villa, radhus, parhus, fritidshus eller tomt, finner man lösningen på lättanvända webbsidor. Det krångliga har kanske legat i att jämföra olika mäklare och att hitta den medlare som ser till att ägaren får det högsta möjliga priset för fastigheten. Dessutom till ett förmedlingsarvode som passar fastighetsägaren.

Kostnadsfri jämförelse

Med hjälp en kostnadsfri onlinetjänst kan man jämföra bland alla de mäklare som uppfyller kriterierna, oavsett vilken typ av fastighet man önskar sälja och oavsett var i landet ägaren och fastigheten finns. Nättjänsten är tydlig och mycket lättförstådd, med färdigställda frågeformulär som man fyller i online. Genom att beskriva vilken typ av fastighet man vill ställa ut till försäljning, ser den rikstäckande kostnadsfria mäklartjänsten till att ägaren får upp till fem gratisofferter från olika mäklare. Svaren är baserade på önskemålen och kriterierna man antecknat i frågeformuläret.

Alla anslutna mäklare är kvalitetssäkrade och licensierade enligt fastighetsmäklarinspektionens regler och därmed statligt registrerade och verksamma med god mäklarsed. En förfrågan är på intet vis bindande, du bestämmer själv om du vill anlita någon av mäklarna.

För såväl ägare som förmedlare

Online-tjänsten kan också gynna mäklare med önskan om att få fler uppdrag och kunder. Mäklarofferter.se står till tjänst för den fastighetsmäklare som önskar bli företagsmedlem.

Köpa företag

Är du intresserad av att äga ett företag? Istället för att starta upp ett från grunden så kan du köpa ett redan existerande och på så sätt vara med i matchen direkt. Men för att lyckas finns det en del saker att tänka på.

euro sedlar för inköpDet första är självfallet att du ska ha klara idéer om vad för slags företag du är ute efter. Driva-Eget tipsar om att du ska leta efter de objekt du är intresserad av på flera olika ställen. Mäklare kan hjälpa dig, men du kan också hitta företag till salu på Bolagsplatsen eller Blocket. Ett annat hett tips är att anlita en firma som är specialister på executive search. Det betyder att du får en god hjälp med att finna precis den typ av företag du är intresserad av. De kan också hjälpa dig hitta objekt som ännu inte officiellt ligger ute på marknaden.

När du väl hittat ett objekt ska du skaffa dig bra koll på det företagets siffror och redovisningar. Att företaget gått bra är ett gott tecken men var uppmärksam på om siffrorna blåsts upp. Litar du på det kan du komma att betala mer än företaget egentligen är värt.

Om du är intresserad av företaget så är det viktigt att lusläsa avtalet innan köp. Om du inte känner dig helt hemma med långa avtal så kan du ta hjälp av en företagsjurist för att undvika missförstånd. En del förespråkar även att förlita sig på sin egna intuition när det kommer till köp och du ska gärna vara taggad och vilja gå in för det 100%. Då kommer allt gå så mycket lättare med ditt nya företag.

Förbättra företag på olika sätt

Personal

Är man företagare är man som bekant alltid intresserad av att förbättra sitt företag på olika sätt för att på så sätt få bättre resultat och i slutändan ökad vinst. Av den anledningen kommer här några tips på några olika saker man kan göra för att förbättra i företaget.

Organisation och planering

Ett sätt att förbättra företaget är givetvis att göra de olika processerna i företaget mer organiserade och således också mer effektiva, vilket man kan göra på en rad olika sätt, bland genom bättre planering och dylikt.

Personal

Har man personal anställd i sitt företag är det viktigt att man ser till att dessa trivs och om de inte gör detta försöka ändra på saker och ting. För att företag med anställda skall fungera är som bekant bra kommunikation a och o.

Bredda kompetensen

Ett annat sätt på vilket man kan förbättra i företaget är genom att bredda sin kompetens och på så sätt också kunna erbjuda fler tjänster eller bli ännu vassare på det man gör. Ett bra tips kan vara att nischa sig och gärna på ett område där konkurrensen inte är så hård.

Anlita en konsult

Konsult

Att anlita en konsult kan vara precis det du behöver om du kört fast i ett projekt eller en fas i företaget. För att gå vidare kan hjälp från en utomstående vara oumbärligt. Här har vi satt ihop en lathund för vad du behöver tänka på när du ska anlita en konsult utan att det ska bli ett heltidsprojekt eller kräva för mycket resurser.

Orsakerna till att ett företag kan behöva en hjälpande hand från en konsult kan vara många. Det kräver förberedelser som kan liknas vid en anställningsprocess. Först måste du se över vad du och företaget har för behov av en konsult. Budgeten är nästa steg att se över, hur stor är den och vad ska den täcka?

Det är viktigt att du funderar över varför du vill anlita en konsult, vad du hoppas få ut av det och att du kommunicerar tydligt med den du anlitar för att nå bästa möjliga resultat. Det är till exempel viktigt att konsulten är affärsdriven. Detta innebär att de inte bara fokuserar på att förbättra system och processer utan också avväger om förbättringarna är värda den tid och kostnad de tar i anspråk.

Meningen med att anlita en konsult är att den personen ska utföra arbetet bättre och effektivare än vad du själv hade gjort, alltså är det viktigt att personen ifråga är affärsdriven. Omräknat i tid och pengar ska arbetet konsulten utför vara effektivt. Gör en utbyteskalkyl för att få en fingervisning om hur lönsamt det skulle bli för dig och ditt företag att anlita en konsult. Se till att alla relevanta försäkringar är i ordning och gör en kostnadskalkyl med fokus på om det är mer lönsamt att anlita eller anställa konsulten för en längre tid så att ditt företag kan utvecklas.

Mer utförlig information om vad du bör tänka på hittar du här.

Ökad lönsamhet

Lönsamhet är något som alla företag är intresserade av att uppnå, för når man inte lönsamhet blir det som bekant svårt att få företaget att gå runt och då kommer det så småningom att gå i konkurs. Av den anledningen kommer här några tips på hur man kan nå lönsamhet i ett företag på olika sätt.

Öka intäkterna

Ett bra sätt att öka lönsamheten är förstås att öka intäkterna, vilket man antingen kan göra genom att höja priset på de produkter eller tjänster man säljer eller genom att sälja mer rent volymmässigt. Ett bra tips om man vill sälja mer kan vara att utöka sitt utbud av produkt eller om man är i tjänstesektorn bredda sin kompetens för att på så sätt kunna erbjuda ännu fler tjänster.

Sänk kostnader

Förutom att öka intäkterna kan man givetvis också sänka kostnader för att öka lönsamheten i företaget. Ett bra tips om man är ute efter att sänka kostnaderna är att gå igenom alla de kostnader man har för att se om man det går att göra någonting någonstans, vilket det oftast gör bara man letar lite.

Att ge och ta

Ge och få

Det är viktigt för dagens företag att se nyanserat på sina respektive verksamheter. Maximerade vinster är långt ifrån det enda som betyder något i en värld som blir allt mer medveten och därför kan även den minsta positiva gest vara oerhört betydande för företagens framtida existens.

De allra flesta av oss har någon gång under sitt verksamma yrkesliv hört frasen, “att ge och ta”, när det kommer till att göra extra uppoffringar för det företag man anställts av. Många gånger kan det upplevas som att detta bara går i en riktning, vilket självfallet är negativt för alla parter. Missnöjda arbetare leder knappast till bättre resultat än motsatsen, något som många gånger lätt kan undvikas genom att visa viss sorts uppskattning för den egna personalen.

På ett liknande sätt är det även med kunder. De som upplever sig ha gjort ett bra köp av utvald tjänst eller vara och samtidigt fått ett bra bemötande, tenderar att återkomma och tala gott om företaget, något som kan ge stora ringar på vattenytan. Tänk bara på hur du själv reagerar om någon nära vän talat gott om till exempel någon restaurang eller frisörsalong. Chansen är stor att du i framtiden väljer det som rekommenderats, när du väl är i behov av något som dessa har att erbjuda.

Det är egentligen allt annat än ologiskt att företag som månar om sina anställda och anses som generösa och vänliga av sina kunder lyckas bättre än sina konkurrenter. Det handlar i grund och botten om att inte vara girig, utan att dela med sig av överskottet till dom som förtjänar det, något som paradoxalt nog lönar sig i längden.

Nöjd kund

Några lyckade exempel

Det finns många lyckade exempel på företag som gått den lilla extra sträcka som krävs för att tillfredsställa sina kunders eller anställdas behov. Det handlar ofta om en inledande kostnad för företagen, som på längre sikt blir till en lönsam investering och som många gånger säkrat verksamheters framtida existens.

VIP Club för pokerspelare

Många pokerrum har insett värdet av någon form av belöningssystem för sina spelare. Det är inte konstigare än att man väljer att belöna de spelare som frekvent väljer att spela på ett och samma ställe, på precis samma sätt som en matvarukedja belönar de som handlar med olika rabatter eller värdecheckar. Det största och bästa förmånspaketet inom onlinepokern hittar du hos PokerStars. Inom deras VIP club samlar du något som de har valt att kalla “FPP’s” eller Frequent Player Points”. Dessa poäng kan sedan omvandlas till en rad olika saker, allt ifrån mindre småsaker så som kläder och elektronik, till inköp i olika turneringar, rena pengar, resor, eller till och med bilar.

Tack vare sitt generösa förhållningssätt till sina kunder, kan vi lova er att PokerStars nått större framgångar än om de sniket skulle ha stoppat varje vunnen krona i egen ficka. Framgångar som i slutändan kommit att gynna alla inblandade, både företag och spelare.

Bil PokerStars

VD går själv ner i lön för att höja arbetarnas

Ett företag som verkligen varit i ropet under den senaste tiden är Gravity Payments. Företagets VD och grundare, Dan Price, gav nämligen upp stora delar av sitt månatliga lönekuvert till förmån för sina anställdas löner. Han höjde nyligen minimilönen på företaget till 70,000 dollar årligen och är själv övertygad om att det i längden kommer göra underverk för företaget. Nöjda och bekymmerslösa arbetare har enligt honom själv lättare att fokusera på arbetet och ger dessutom sitt yttersta för ett företag som verkligen står bakom sin personals välbefinnande.

Dan har varit noga med att poängtera i alla de intervjuer han på sistone deltagit i, att det först krävdes att företaget tog sig till en viss framgångspunkt, för att möjliggöra denna förändring. Summan på de 70.000 dollar som tagits fram är baserat på människans ekonomiska behov i dagens USA, och är tänkt att täcka alla de punkter som krävs för att ekonomin inte längre ska vara ett bekymmer.